KOÇLUK

Image

Koçluk kavramının literatürde farklı şekillerde tanımlandığı görülmektedir. En genel tanımıyla “koçluk alan kişinin bir yerden bir yere taşınması, yaşam kalitesinin artırılması, performansının geliştirilmesi ve bir süreç, bir hizmet, hümanistik felsefe, bir eğitim stratejisi.” olduğu ifade edilir. Tüm bu ifadelerde yapılan eylem edilgen olarak verilmiştir çünkü Koç, yaptıran ya da yönlendiren kişi değil, sadece yol arkadaşıdır. Kişinin bir yerden bir yere taşınması da işte bu yolculuğu simgelemektedir. Koçluk kişilerin kendi kaynaklarını keşfetmesini ve gücünü verimli kullanmasını sağlar. 

Koçluk seanslarında aktif dinleme, sesli ve sessiz iletişim becerilerini kullanma, (güçlü) soru sorma, yetkinlik gelişimi üzerine hedefler belirlenmesini sağlama, güven ve performans arttırıcı geri bildiririm verme gibi teknikler kullanılır. Koçluğun temelde amaçladığı ise farkındalık yaratmaktır. 

Image

Koçluk bir tür terapi değildir.

Terapi geçmişe ve “düzeltmeye” odaklanırken koçluk geleceğe, kişisel özlemlere, güçlü yönlere ve yeteneklere odaklanmasıyla terapiden farklılık gösterir. Koçluk kişilerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri, hedeflerini oluşturmaları, olası fırsatları keşfetmeleri ve harekete geçme üzerine itici bir güç oluşturur.

Koç, kişilerin sorunlarına çözüm önermez.

Koçluk süreci, koç ve koçluk alan kişi arasındaki güven ilişkisiyle başlar. Bu süreçte açık iletişim kurulması, kişinin davranışlarını tartışmayı destekleyecek kadar açık olması ve değişime istekli olması, süreci verimli bir yolculuk haline getirecektir. Koç, koçluk sürecinde ya da öncesinde karşılaşılan sorunlara çözüm getirmez, koçluk alan kişisinin alternatif çözümler bulmasını sağlar, motive eder ve süreç hakkında geri bildirim sağlar.    

Image

Bize Ulaşın

(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.