Image
Temel Koçluk Becerileri
koçluk becerileri
 
EĞİTİMİN AMACI
Günümüz dünyasında gelişen teknolojik trendler her geçen gün insan odaklı yaklaşımı biraz daha ön plana çıkarmakta ve önemli hale getirmektedir. Kurumlar ellerindeki insan kaynağını en verimli hale getirmek için çeşitli yöntemler geliştirmekte ve bu kaynağı daha etkin kullanma yollarını şiddetle uygulama ihtiyacı hissetmektedir.
 
Özellikle kuşak değişimleri, yeni kuşak çalışanları kuruma bağlamak ve onları daha etkin kullanmak için anlamak gerekliliğini doğurmuştur. Çalışanlarınızın koçluk becerileri kazanması ile aralarındaki iletişimin kuvvetlenmesi, geri bildirim, delegasyon, sorumluluk bilinci, insiyatif alma gibi konulardaki yetkinliklerin artırılması sağlanabilmektedir. Ayrıca tüm kurum çalışanlarının memnuniyeti ve sosyal hayatlarında da denge kurmaları ile daha sürdürülebilir bir kaynak elde edilebilecektir.

EĞİTİMDEN BAZI BAŞLIKLAR
 • Koçluk nedir?
 • Koçluk konumu nedir ve nasıl değerlendirilir?
 • Koçluk yaklaşımları nelerdir?
 • Koçluk bakış açısının kazanılması ile nasıl yaklaşımlar sergilenir?
 • Temel koçluk becerileri nelerdir?
 • Temel koçluk metotları uygulamaları nelerdir?
EĞİTİMİN SÜRESİ
Eğitim süresi eğitimi alacak kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
İletişim Becerileri ve Zor Durumlarla Başa Çıkma
ieltişim becerileri
 
EĞİTİMİN AMACI
Akıp giden zaman içinde yaşadığımız pek çok sorunun temelinde iletişim çatışmaları yatmaktadır. Peki iletişim çatışmalarının sebepleri nelerdir? Hayatınızın tam merkezinde bulunduğunuzu unutmadan kendi adınıza daha olumlu sonuçlar yaratmak için iletişim becerilerini geliştirmeye ihtiyacınız var. Teknolojik iletişim araçlarının artıyor olması bireysel iletişim etkinliğinizi gün geçtikçe daha da azaltıyor. Bu nedenle tükenmişlik sendorumu, stresli ortamlar, gergin günler, ruhsal dengenizde bozulmalar yaşamanız son derece normal.
 
Siz de kendinizin farkına varmak ve çevrenizdeki tüm etkenlerle iyi iletişim kurarak etkin sonuçlar almak ve gerginlikten uzak bir yaşam sürmek, zor durumları yönetebilmek istiyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Zor durumlarla karşılaştığımızda hem ruhsal hem de fiziksel dengemizi nasıl koruruz ve nasıl daha iyi iletişim kurarız sorularına yanıt bulacağınız öğrenmenizi kolaylaştıracak egzersizlerle beslenmiş eğitim hemen her yaştan katılımcının yaralanabileceği şekilde tasarlanmıştır.

EĞİTİMDEN BAZI BAŞLIKLAR
 • Etkin iletişim nedir?
 • İletişim engelleri nelerdir?
 • İletişim engellerinin üstesinden gelme yolları nelerdir?
 • İletişim çatışmaların sebepleri nelerdir?
 • İletişim çatışmalarını engellemenin yolları
 • Soru sormak, dinlemek ve çatışma engellemek
EĞİTİMİN SÜRESİ
Eğitim süresi eğitimi alacak kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

Bize ulaşın

(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.