Mentörlük

Mentörlük Programı: kurumun misyonunu, vizyonunu, kurum kültürünü ve organizasyon yapısını geleceğe taşıyacak potansiyel yönetici adaylarını gerekli olan bilgi ve becerilerle donatarak kurumları ileriye taşımayı amaçlar. Geleceğin yöneticilerinin kurumların kültürü ve bilgi birikimi dahilinde yetiştirerek kurumun gelecek stratejilerine bağlı ve sürdürülebilir şekilde büyümesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Image

Mentörlük Nedir?

Mentörlük bilgisini, tecrübesini, aklını paylaşmaya hazır bir bireyin bu değişimi isteyen bir diğer bireyle arasında oluşturuduğu destekleyici ilişkiyi temsil eder. Mentör ve Menti adı verilen iki kişiden oluşan bir öğrenme sürecidir. Bu süreçte mentörün kendi bilgeliğinden mentinin bilgeliğinin gelişimi için faydalanılması esastır. Bir diğer değişle mentörlük "Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığıdır.". 

Mentörlük Nedir, Ne Değildir?

Mentörlük asla tek taraflı kurulan bir ilişki değildir! Mentörlük ilişkileri mentör ve menti arasında iki yönlü olan kişisel ilişkilerdir. Bu ilişkiler, iki tarafın da yeni şeyler öğrendiği, yeni bakış açıları geliştirdiği karşılıklı öğrenme ve güç birliği şeklindedir. 

Mentörlük ticari bir akit değildir! Mentörlük gönüllülük esasına dayanır. Gelişime ve değişime odaklıdır.

Mentörlük danışmanlık değildir! Mentörlük süreçlerinde yaşanmış başarı ve başarısızlıklarla deneyimler paylaşılır. Kolaylaştırıcıdır. Yol haritası çizmez, başarıya giden yolu aydınlatır. Mentör, menti ile çıktığı yolculukta yan koltuktadır.

Mentör terapist değildir! İyileştirmeye ya da geçmişteki travmaları tedavi etmeye değil, geleceği inşa etmeye ve değişime odaklıdır.

Mentör eğitimci değildir! Mesleki ya da kişisel gelişim/ beceri vermez. Yaparak ve yaşayarak öğrenmiş deneyimli bir gönüllü rehberdir. Karşısında eğitilmeye değil, öğrenmeye susamış bireyler ister.

Mentör bir dilek ağacı ya da şikayet kutusu değildir! Omzuna yaslanıp ağlamak için değil, omuz omuza başarmak, sinerji yaratmak için vardır.

Mentör doğulmaz. Mentörlük bilgi, uzmanlık ve deneyim sahibi bireylerin eğitimini aldıkları, kesintisiz öğrendikleri bir gelişim sürecidir. Mentör doğulmaz, içinde yaşanılan topluma değer katmanın verdiği gurur ile mentör olunur.

Mentörlük, Koçluk değildir! Koçluk becerilerine sahip olmak, başarı ve gelişim adına mentöre gereklidir. 

Mentörlük Efsaneleri

"Yöneticiler çok daha iyi mentörlerdir."

Ne yazık ki düşünüldüğü gibi her yönetici iyi bir mentör değildir. Yöneticilik çoğu zaman gücü elinde bulunduran ve ne yapılması gerektiğini söyleyen bir görev tanımı içerisinde hareket eder Yöneticinin mesleki alışkanlığı mentör olabilmesine yönelik bir dezavantaja dönüşebilmektedir. 

"Bir mentör, mentiden çok daha yaşlıdır."

Genelde mentörlük bir kişinin, diğer kişiye dışardan bakması ve yönlendirmesi sürecidir. Bu anlamda genel bilgi ve deneyimin fazla olması avantaj olsa da kendisini tanıyan ve kendisiyle, mentisi arasındaki sınırı çizebiliyorsa, deneyimli olmak özelliğinden çok daha anlamlı bir fark yaratabilir Bir mentörlük ilişkisi her zaman iki taraflı bir etkileşimi ve dönüşümü sağlar. Asıl önemli olansa bunu fark etmektir. 

"Mentörler birer eğitimcidirler."

Mentörlük ilişkisi öz itibariyle bir eğitim ilişkisi değildir. Daha çok bir yetişme ilişkisidir. Bir yetişme sürecinde öğrenilen bilgi, hayatın her aşamasında kullanılırken, eğitimle sağlanan bilgi o alanla sınırlı olarak kullanılabilir. Mentörlük balık tutmayı öğreten bir ilişkidir. Bu sayede bilgi değil, yöntem keşfedersiniz. 

"Hayat boyu tek bir mentörünüzün olması yeterlidir."

Bir kişi hayatındaki ilişkileri ne kadar iyi anlarsa, iletişimi kendisiyle ilgili farkındalık oluşturabileceği fırsatlar olarak görür. Bu nedenle de bu ilişkiyi öğrenen, daha sonra da tüm ilişkilerini potansiyel mentörlere zaman zamanda mentilere dönüştürebilmeyi öğrenir. Mentörlük, gönüllülük esasına dayanan belirli bir süreyi kapsayan destekleyici, daha çok kişinin gelişimine odaklı, karşılıklı fayda sağlanan bir ilişkidir.

mentörlük3

 

Bize Ulaşın
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.