DANIŞMANLIK

Image

Günümüz dünyasında kitle iletişim araçları ve tabi internetin bilginin kitlesel dağılımını ve hızını artırmasıyla çağımız “bilgi çağı” olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Bilginin kısa süre içinde, az bir maliyetle ve çok da çaba gerektirmeden farklı nitelikteki kitlelere dağılabilmesiyle toplumsal yaşamda çok hızlı bilgi artışı ve aktarımı, hızlı iletişim, teknolojinin gelişimi gibi etkenler bilginin ekonomi ve tüm sosyal alanlarda önemli bir kaynak haline gelmesini sağlamış ve çağımızı hızlı değişim ve gelişim çağı haline getirmiştir. 

Sosyal hayatta olduğu gibi iş dünyasında da değişim ve gelişim dalgalarını yakalayabilmek, okyanusta hayatta kalabilmenin şartı haline gelmiştir. Bu doğrultuda kurumlar için doğru dalgaları tespit edebilmek, dalgalara ulaşma adına doğru kulaçları belirlemek ve uygulamaya geçebilmek için kendilerine dışarıdan bakabilen bir üçüncü göz ihtiyacı doğmuştur. Üçüncü göz olarak danışmanlar da bu noktada kurumlara sahip oldukları alanda uzmanlıklarını sunmaktadır.

Danışman, uzman olduğu konudaki bilgi ve deneyimlerini anlamlı bir bütüne dönüştürerek ihtiyaç duyan tarafa katma değer sağlayacak bir kaynak olarak sunar. Günümüzde işletmelerin her fonksiyonunda danışman ihtiyacı görülebilmektedir. Farklı fonksiyonlardaki danışmanlar işletmelerin önemli başvuru kaynakları haline gelmiştir. 

Yönetim Danışmanlığı
Image

Uğraş alanı, doğası gereği etkin bir yönetim anlayışının yapısal olarak kuruma kazandırılması ve bu anlayışın sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Yönetim danışmanı küresel ve yerel pazardaki bilgi ve kazanımları danışanlarına özgü olarak işler ve değerlendirir. Dışarıdan bağımsız bir gözle, objektif olarak değerlendirme yapar ve tüm gerçekleriyle danışmanlığını yaptığı kurumlarla paylaşır.

Nöronüs Nöron Eğitim Merkezi olarak danışmanlık şapkamızla bulunduğumuz kurumlarda felsefemiz, “Duymak istenileni değil, olanı ve olması gerekeni dile getirmektir.”

Yönetim danışmanı, kurum içerisinde çalışan profesyonellerin uzmanlıklarını ihtiyaca göre bir araya getirerek kurum içerisinde ve yine kuruma özgü çözüm süreçleri için ortak aklın oluşturulmasına destek olur. Çok çeşitli ve karmaşık hale gelen yönetim problemlerinin çözümü, kurumların vizyon ve hedeflerine ulaşması süreçlerindeki stratejilerinin belirlenmesi ve uygulama adımlarının takibi, sahip olunan sermaye ve insan kaynaklarının yönetilmesi gibi sorumlulukları olan yönetim işlevinin objektif bakış açısı haline gelir.

Yönetim danışmanlığı en temel adımlarıyla aşağıdaki gibidir;

 • Durum Analizi
 • Sorunların Tespiti
 • Kuruma Özgü Çözümlerin Oluşturulması
 • Uygulama Adımlarının Belirlenmesi 
 • Durum Değerlendirmesi/ Kontrol
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Image

Kurumların üretim faktörleri ele alındığında tüm bileşenler içerisinde “insan kaynağının”önemi kendisini göstermektedir. İnsan kaynağını oluşturan çalışanların bilgi birikimi, deneyim ve yetkinlikleri ürün ve hizmetlere önemli ölçüde değer katmaktadır. Günümüz, şiddetli rekabet ortamında insan kaynağının verimli ve etkin kullanılması işletmelerin başarı parametreleri içinde yer almaktadır. Kurumların hedeflerine ulaşabilmek ve rakipleri karşısında üstünlük oluşturabilmek adına her şeyden önce insan kaynağının uygun, yeterli ve doğru kullanılıyor olmasına ihtiyaç vardır. 

İşletmelerde insan kaynağını en doğru şekilde seçme ve işletme içerisinde en uygun yere yerleştirmenin yanında, personel ihtiyacının doğru saptanması ve bunun için var olan personelin görev tanımlarından iş akış süreçlerine kadar tüm parametreler incelenerek durum analizinin en doğru şekilde yapılması gerekir. Bu yüzden Nöronüs Nöron Eğitim Merkezi olarak işe alım süreçlerini desteklediğimiz gibi insan kaynakları yapılanma süreçlerinde de danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Durum Analizi 
 • Görev Tanımlarının Oluşturulması/ Düzenlenmesi
 • İş Akış Şemalarının Oluşturulması/ Düzenlenmesi
 • Kişilik Envanteri Uygulamaları
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat ve Çalışmalar
 • Kurum Organizasyon Şemasının Oluşturulması/ Düzenlenmesi
 • Yetkinlik Sözlüğünün Oluşturulması/ Düzenlenmesi
 • Çalışan ve Çalışan Adayları İçin Birey Odaklı Raporlama

Bize Ulaşın

(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.
(*) işaretli alanlar zorunludur.